+3 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
معنی عبارت With respect to the direction of the causality  درآغاز جمله زیرچیست؟
With respect to the direction of the causality, it seems clear that.......

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)

با توجه به اینکه direction of the causality به معنی "قانون علیت" می باشد، معنی عبارت فوق بدین صورت است:

با محترم دانستن قانون علیت

0 امتیاز
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)

این طور هم شاید بتوانیم معنی کنیم:

با توجه به [جهت] رابطه علیت، واضح به نظر می‌رسد که...

در واژه‌نامه‌های آنلاین برای with respect to این معانی ذکر شده: درباره‌ی، نسبت به (لینک۱، لینک۲)؛ اما با توجه به معنی این عبارت در واژه‌نامه Longman (شماره 9 - لینک) شاید بتوانیم آن را «با توجه به» هم معنی کنیم.

در مورد direction of causality فکر می‌کنم منظور، تقدم در رابطه علت و معلولی باشد. جهت را به عنوان معنی direction استفاده کردم که شاید حذف کردنش مشکلی ایجاد نکند

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ 4.7هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 875 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 392 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 685 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 901 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1.5هزار بازدید
...