0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (240 امتیاز)

معادل فارسی اصطلاح to give someone hell چیست؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 979 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 666 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 754 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 711 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 569 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 758 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 841 بازدید
...