0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
در جمله a full-fledged tool معنی full-fledged چیست؟

2 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
معنی لغوی full-fledged می شود "کامل" ولی معنی عامیانه و در جمله آن معمولا به معنی "تمام عیار" است. در مورد جمله شما می توان معنی "یک ابزار تمام عیار" باشد.
–1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
fully developed
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
من معنی فارسی را می خواهم!!!

سوالات مشابه

+3 امتیاز
2 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6.4هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 738 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 416 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط ali 7070 (449 امتیاز)
...