0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (14 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
معنی این جمله چه میشه؟ She’s such fun to be with

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
معنی لغوی :  بودن با اون دختره خیلی خوش میگذره

معنی مفهومی :  اون دختر آدم خوش مشربیه

سوالات مشابه

+3 امتیاز
2 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 646 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 558 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 751 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 1.1هزار بازدید
...