کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 685 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.134,491 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.563,777 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33694 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12266 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31652 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,436 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19465 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.292,763 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,067 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19406 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09189 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11227 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.7914,623 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34741 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0373 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08172 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12268 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.851,848 بازدید
...