کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 685 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.114,324 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.563,683 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33670 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13264 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31634 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.681,407 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2461 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.282,655 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,055 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19400 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09188 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11222 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.9114,445 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35735 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0371 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08170 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13265 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.841,770 بازدید
...