کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,136 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 686 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.316,269 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.614,891 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32864 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11312 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34921 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,741 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17531 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.333,649 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,163 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17469 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08224 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1270 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.8416,136 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29791 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07199 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12343 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.022,835 بازدید
...