کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,136 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 686 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.387,507 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.725,952 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.321,008 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13404 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.321,017 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,951 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18625 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.243,941 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.381,218 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17529 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09303 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1322 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.1916,598 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26845 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05146 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08260 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15488 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.093,502 بازدید
...