کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,076 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 680 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.162,656 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.472,277 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37458 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16202 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29366 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,043 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25385 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.11,382 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64806 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17218 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.7611,142 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49620 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0343 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11140 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17217 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44565 بازدید
...