کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 685 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.14,046 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.543,461 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33646 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13260 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3594 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,355 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2454 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.272,484 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,037 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19367 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09178 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.1514,095 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37723 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0367 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08166 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13254 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,592 بازدید
...