کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,136 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 686 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.387,172 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.695,626 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31944 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12361 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32981 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,876 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17574 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.263,841 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.391,199 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16503 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08256 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1305 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.416,476 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27816 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04130 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07222 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13407 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.093,356 بازدید
...