کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 685 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.245,450 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.574,313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32773 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12292 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34844 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,618 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18500 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.323,241 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.451,121 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18441 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08204 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.3315,644 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31768 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0384 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07182 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12297 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.912,267 بازدید
...