کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 685 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.184,962 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.554,016 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32729 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12278 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32745 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,541 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19482 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.32,996 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,085 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18416 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08194 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.5615,232 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32754 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0378 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08176 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12285 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.851,996 بازدید
...