کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 685 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.215,193 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.544,125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32757 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12287 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35833 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,580 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18494 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.313,128 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,111 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18436 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09204 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1242 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.4415,461 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32763 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0381 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07178 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12295 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.882,136 بازدید
...