0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (240 امتیاز)

second to none  چه معنا و کاربردی داره؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

- فوق العاده

- بی رقیب، عالی

.The service was perfect and the food was  second to none

خدمات عالی بود. غذا هم حرف نداشت.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 758 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 841 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 917 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 682 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 635 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
...