0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (690 امتیاز)

معنی عبارت In the meantime که در ابتدای جملات می آید چیست؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
حالا، در همین لحظه
0 امتیاز
قبل توسط (308 امتیاز)
به معني دقيقا هم هست....يا تاكيد بر جايگاه زماني مناسب

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 7.9هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ 4.8هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.8هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 554 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
...