کاربر "elham"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "elham"

امتیاز: 65 امتیاز (رتبه #186)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط elham ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط elham ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 0 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "elham"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06134 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13310 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.741,784 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.222,985 بازدید
+3 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 15.5238,904 بازدید
...