+3 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (65 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
The <canvas> element is used to draw graphics, on the fly, on a web page. یعنی چه؟

البته معنی on the fly در این جمله رو نمی دونم.این جمله مربوط به کامپیوتر HTML5 هست. لینک: http://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp

3 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

در این جمله یعنی "در زمان اجرا" بصورت دقیقتر یعنی اینکه المان canvas اشکال گرافیکی را در زمان اجرا و بصورت آنی (بدون تداخل با سایر کارهایی که مرورگر انجام می دهد) رسم می کند.

معنی متضاد با on the fly در دنیای کامپیوتر می شود حالتی که برای انجام کاری باید سیستم یا نرم افزار ابتدا متوقف شود و سپس کار انجام شود و در راه اندازی مجدد سیستم یا نرم افزار خروجی کار انجام شده قابل مشاهده است در حالت on the fly نیازی به توقف سیستم یا نرم افزار نیست و خروجی کار انجام شده بصورت آنی قابل مشاهده است.

+1 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
on the fly در حالت کلی به معانی درحال حرکت ،درحال تغییر و بالافاصله  و به صورت همزمان به کار می رود.در این جمله معنی فوری و درآن واحد مناسب تر به نظر میرسه . البته بعضا به معنی اتوماتیک هم به کار میره
+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)
در دیکشنری معانی روبه رو را نوشته است:

on the go; while moving from one place to another; in the air; changing regularly (regarding web sites in which the content is changed frequently)

از این معانی استنباط می شود که به معنی "در حال رفتن" و "در حال تغییر  دائم" می باشد.
قبل توسط (65 امتیاز)
+1
ممنونم از شما.فکر می کنم معنایی که دوستانمون "SAMIRA" و "Saeed Zarinfam" برای این عبارت فرمودند برای جمله موردنظر مناسب تر هستند.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.9هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3.8هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 7.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 479 بازدید
...