کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 180 امتیاز (رتبه #102)
سوال ها: 229تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 147تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 28 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0924 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0523 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4515 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9130 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6128 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6724 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4117 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4734 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.643 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.847 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3516 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3827 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5741 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6457 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.07101 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5148 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2927 بازدید
...