کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 220 امتیاز (رتبه #89)
سوال ها: 230تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 33 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6670 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2450 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2799 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.88269 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2557 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2148 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2785 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1551 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1657 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37130 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1761 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29103 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0933 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1762 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1248 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2284 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2178 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1243 بازدید
...