کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 231تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3246 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5476 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46482 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39478 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.822,106 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32338 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21230 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25287 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54646 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18212 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13157 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26311 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19233 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24283 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19235 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15188 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16194 بازدید
...