کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 165 امتیاز (رتبه #103)
سوال ها: 220تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 144تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 25 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7319 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1813 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 222 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0523 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2936 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3344 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.723 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5819 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2776 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8284 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6364 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7480 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.554 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5660 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3841 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6671 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7583 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.98108 بازدید
...