کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 231تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3152 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31174 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.46725 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2395 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2294 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23114 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1893 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1477 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31165 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1690 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18101 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1163 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18102 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1795 بازدید
...