کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 231تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26186 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49404 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42394 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37400 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.911,970 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3286 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2192 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22233 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49524 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18193 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13137 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27285 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17184 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23250 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18192 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16171 بازدید
...