کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 220 امتیاز (رتبه #89)
سوال ها: 230تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 33 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8251 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2836 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2881 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72164 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3146 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2639 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3275 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3285 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1846 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1850 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42114 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.258 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3185 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1130 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1952 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1546 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2579 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2576 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1132 بازدید
...