کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 231تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23139 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46335 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.931,775 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28238 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18154 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21192 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45434 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12116 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26251 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16155 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23224 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17165 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14142 بازدید
...