کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 231تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5540 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.22486 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2374 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.266 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2393 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1774 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1566 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34149 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1570 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27122 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0938 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1880 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1991 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1884 بازدید
...