کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 231تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3182 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33217 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.62965 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25127 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2106 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32203 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17109 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1383 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28180 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24154 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1278 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15103 بازدید
...