کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 231تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 154تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2497 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48254 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31196 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36287 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.81,304 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28180 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19124 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21155 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35265 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1294 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28213 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16125 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23179 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16127 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14114 بازدید
...