کاربر "kashi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: معمار و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر زبان جاوا در شرکت رایان هم افزا

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 183 (101 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 728 جواب
رأی های داده شده: 1,003 رأی مثبت, 23 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 716 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32344 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0792 بازدید
+4 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 4.7911,559 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1136 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47623 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36530 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11211 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08131 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43997 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09143 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2312 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0469 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29472 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15288 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45757 بازدید
...