کاربر "kashi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: معمار و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر زبان جاوا در شرکت رایان هم افزا

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,116 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 183 (101 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 728 جواب
رأی های داده شده: 1,003 رأی مثبت, 23 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 715 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32330 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0787 بازدید
+4 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 4.911,505 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11133 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46581 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36508 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11205 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08125 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43980 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09136 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2301 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0698 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0464 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27435 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45732 بازدید
...