کاربر "kashi"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: معمار و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر زبان جاوا در شرکت رایان هم افزا

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,045 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 183 (101 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 729 جواب
رأی های داده شده: 1,003 رأی مثبت, 24 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 705 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0952 بازدید
+4 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 6.1510,190 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18102 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44254 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33237 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14166 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0760 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52819 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.188 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0654 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0435 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16146 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25233 بازدید
...