کاربر "kashi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: معمار و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر زبان جاوا در شرکت رایان هم افزا

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,116 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 183 (101 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 728 جواب
رأی های داده شده: 1,003 رأی مثبت, 23 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 715 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34305 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0782 بازدید
+4 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 5.1211,420 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11130 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46528 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36469 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11200 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08116 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45965 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09127 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19274 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0793 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0456 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25371 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15261 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44660 بازدید
...