کاربر "kashi"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: معمار و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر زبان جاوا در شرکت رایان هم افزا

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,065 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 183 (101 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 729 جواب
رأی های داده شده: 1,003 رأی مثبت, 24 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 708 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32251 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0664 بازدید
+4 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 5.3511,260 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11114 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43444 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35410 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11184 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0896 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46930 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09110 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17222 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0675 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21281 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4552 بازدید
...