کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,217 امتیاز (رتبه #19)
سوال ها: 313 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 260 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 29
رأی های داده شده: 15 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 133 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9415 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.626 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9340 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7637 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5728 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6641 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.956 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5333 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3627 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5642 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.645 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4439 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6961 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7464 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8374 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3837 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5452 بازدید
...