کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,302 امتیاز (رتبه #17)
سوال ها: 326 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 267 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 30
رأی های داده شده: 18 سوال, 87 جواب
رأی های داده شده: 104 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 147 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4775 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1932 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2440 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2339 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4372 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1848 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58164 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3288 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2497 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38150 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34142 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.23928 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66275 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38158 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22111 بازدید
...