کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,347 امتیاز (رتبه #17)
سوال ها: 326 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 268 (39 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 30
رأی های داده شده: 19 سوال, 87 جواب
رأی های داده شده: 105 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 150 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34237 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1177 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15105 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17123 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1282 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21167 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72586 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42340 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24215 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41385 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34319 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.982,838 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59559 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46443 بازدید
...