کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,127 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 250 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 240 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 29
رأی های داده شده: 15 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 119 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 48 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 36 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 412 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.814 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.613 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6722 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1713 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6716 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1789 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6750 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4343 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1363 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5531 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7550 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1678 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3624 بازدید
...