کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,202 امتیاز (رتبه #20)
سوال ها: 309 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 259 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 29
رأی های داده شده: 15 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 130 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3626 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3615 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8220 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2714 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8618 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8821 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2931 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0425 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 138 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1442 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 137 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4555 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6329 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8740 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8490 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7681 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8391 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2225 بازدید
...