کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,357 امتیاز (رتبه #17)
سوال ها: 326 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 268 (39 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 30
رأی های داده شده: 19 سوال, 87 جواب
رأی های داده شده: 105 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 151 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34184 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.154 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1479 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1692 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25140 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2130 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71481 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36242 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37289 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35282 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.752,219 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61489 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46368 بازدید
...