کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,257 امتیاز (رتبه #18)
سوال ها: 318 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 263 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 30
رأی های داده شده: 17 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 102 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 139 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1131 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5437 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9757 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3828 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.92302 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5443 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3427 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3557 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4876 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.354 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2756 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3575 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3170 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3886 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1330 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5120 بازدید
...