کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,272 امتیاز (رتبه #18)
سوال ها: 320 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 267 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 30
رأی های داده شده: 17 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 102 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 141 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3223 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3629 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7471 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4237 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3257 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2760 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5105 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3169 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.43554 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2865 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2476 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53165 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2170 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1967 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2385 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28103 بازدید
...