کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,152 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 279 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 249 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 29
رأی های داده شده: 15 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 123 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3943 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0336 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8333 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7733 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2353 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6850 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2221 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3331 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83102 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4295 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.95200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.485 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53112 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.53961 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.37715 بازدید
...