کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,347 امتیاز (رتبه #17)
سوال ها: 326 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 268 (39 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 30
رأی های داده شده: 19 سوال, 87 جواب
رأی های داده شده: 105 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 150 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36294 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12100 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17144 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26218 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23214 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21195 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.74696 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48446 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23234 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22236 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43448 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.143,360 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56600 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48518 بازدید
...