0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

در جمله زیر more convenient به چه معناست، من در دیکشنری معنی مناسب رو دیدم ولی اصلا به جمله نمی خوره، کسی معنی عامیانه تری می داند؟

It's faster & more convenient.

قبل توسط (1.2هزار امتیاز)
انتقال داده شده قبل توسط
برای ارائه یک معنی عامیانه تر باید موضوع مطلب رو دونست. این جمله راجع به چه چیزی داره صحبت می کنه؟
قبل توسط (1.0هزار امتیاز)
یک جمله تبلیغاتی است برای گفتن برتری یک کالا به کالای دیگر.

4 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (1.5هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
به معنی راحت تر معنی جمله : سریعتر و راحت تر
+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
راحت تر و مناسب تر برای استفاده و انجام آنچه کا مد نظر می باشد
0 امتیاز
قبل توسط (308 امتیاز)
اين(كالا يا هر چيزي كه مد نظرهست)سريعتر و راحت تر است
0 امتیاز
قبل توسط (760 امتیاز)
به اعتقادم به معنی : بدرد بخور بیشتر معنا می دهد!

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 502 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 708 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 436 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 642 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 611 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 522 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
...