0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)
معنی جمله It is cracked up to be در زبان انگلیسی چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (240 امتیاز)

معنای این اصطلاح، بودن (بنابر شایعه یا گزارش دیگران)، آن طور که می گویند، می باشد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 906 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 742 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.8هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 286 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 672 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 473 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 553 بازدید
...