+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (14 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
I wouldn’t miss learning to sail for anything

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

به هیچ قیمتی یادگیری دریانوردی رو از دست نمیدم .

قبل توسط (14 امتیاز)
انتقال داده شده قبل توسط
+1
ممنون از شما

سوالات مشابه

+1 امتیاز
3 پاسخ 2.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 971 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 543 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 736 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 454 بازدید
...