کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 1,261 امتیاز (رتبه #18)
سوال ها: 1,844 (565 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,817 (580 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,587
رأی های داده شده: 1,490 سوال, 3,117 جواب
رأی های داده شده: 4,570 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,112 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 77 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.6726 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 25.9848,639 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.515 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3840 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6722 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.518 بازدید
ویرایش 3 روز قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.6728 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.5632 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.3330 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 1 هفته قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9223 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 12.29172 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7736 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0617 بازدید
ویرایش 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.374,050 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3629 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3121 بازدید
...