کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 423 امتیاز (رتبه #57)
سوال ها: 1,859 (571 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,871 (595 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,620
رأی های داده شده: 1,582 سوال, 3,227 جواب
رأی های داده شده: 4,772 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,184 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7511 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.68 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6418 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3615 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4516 بازدید
ویرایش 1 هفته قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1813 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1813 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.212 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15237 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2316 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.919 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2354 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21179 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2228 بازدید
...