+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (123 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

This book help university students develop reading skills, critical thinking, and vocabulary building schema for academic success.

باتشکر.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
افزایش دایره لغاتی که دانشجو می داند را vocabulary building  می گویند

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 842 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 407 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 291 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
...