کاربر "حمید"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "حمید"

امتیاز: 123 امتیاز (رتبه #128)
سوال ها: 7 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط حمید ›
جواب ها: 3 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط حمید ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 16 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "حمید"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34997 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0272 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.113,411 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1311 بازدید
...