+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)

معنی جمله bear in mind در متن زیر چیست؟

if you are an engineer, bear in mind that ...

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
bear in mind به معنی بخاطر داشتن اطلاعات زمانی که می خواهید تصمیمی بگیرید و یا در مورد چیزی بیندیشید می باشد

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 9.6هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط polbadman (164 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 584 بازدید
...