کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 500 امتیاز (رتبه #44)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 91 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1158 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14223 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41646 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2317 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.811,287 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31493 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.395,401 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0579 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15241 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44711 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,169 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0467 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12198 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12204 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0583 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0469 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35568 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31514 بازدید
...