کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 505 امتیاز (رتبه #46)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 92 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08205 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12289 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,005 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25617 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,520 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29707 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.017,458 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05117 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11275 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,142 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,634 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07184 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16391 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11287 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08189 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05117 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32819 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23591 بازدید
...