کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 505 امتیاز (رتبه #47)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 92 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1315 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21706 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,452 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28928 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,759 بازدید
سوال 9 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.341,124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.729,123 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06217 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15513 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,358 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62,015 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11369 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19635 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12401 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09295 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.291,002 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2673 بازدید
...