کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 500 امتیاز (رتبه #45)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 91 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13237 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42726 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21369 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,353 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32552 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.476,064 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0584 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14243 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47834 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,266 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0479 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13234 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12219 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06112 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0480 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35632 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3532 بازدید
...