کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 505 امتیاز (رتبه #47)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 92 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08249 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13391 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.391,196 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25770 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,576 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27815 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.78,248 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05157 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1292 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,256 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,888 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1297 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16504 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11351 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08250 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05146 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3935 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2622 بازدید
...