کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 500 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 91 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13150 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17205 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43526 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21255 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91,106 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33407 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.223,959 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0570 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18229 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35442 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,041 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0453 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14177 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14175 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0455 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0560 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36462 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38481 بازدید
...