کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 505 امتیاز (رتبه #46)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 92 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08213 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12314 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,046 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25667 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,537 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28743 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.917,653 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05132 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11280 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,168 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,696 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08204 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16425 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11303 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08208 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05126 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32860 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23604 بازدید
...