کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 500 امتیاز (رتبه #45)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 91 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13250 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42803 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22418 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.741,420 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31596 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.426,601 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0489 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13249 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47919 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,354 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05100 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14269 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12232 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07132 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0592 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34672 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28552 بازدید
...