کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 505 امتیاز (رتبه #46)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 92 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08220 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12330 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,078 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26696 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,545 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28759 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.867,783 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1282 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,185 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,740 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08225 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16445 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12320 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08217 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32882 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22607 بازدید
...