کاربر "shamstabrizi"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamstabrizi"

امتیاز: 505 امتیاز (رتبه #46)
سوال ها: 116 (18 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shamstabrizi ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shamstabrizi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 61 سوال, 81 جواب
رأی های داده شده: 140 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 92 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamstabrizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09199 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12283 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41977 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25591 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,507 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29693 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.087,372 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11270 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,131 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,599 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07169 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15375 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11279 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08184 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33803 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24586 بازدید
...