کاربر "polbadman"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "polbadman"

امتیاز: 164 امتیاز (رتبه #108)
سوال ها: 12 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط polbadman ›
جواب ها: 5 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط polbadman ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 2 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 19 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "polbadman"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3833 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0388 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.825,044 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07202 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1278 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25694 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.832,301 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.349,265 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25706 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.892,481 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22612 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1268 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0385 بازدید
...