کاربر "polbadman"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "polbadman"

امتیاز: 164 امتیاز (رتبه #99)
سوال ها: 12 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط polbadman ›
جواب ها: 5 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط polbadman ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 2 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 19 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "polbadman"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27502 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0359 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.693,167 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06104 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12221 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22419 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.122,105 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.418,305 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24461 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51980 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26485 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09173 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0361 بازدید
...