+2 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (505 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

در متن زیر:

is it raining?

yes,i'm afraid so

1 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
i'm afraid so پاسخ کوتاه برای مواقعی  است که از آن برای نشان دادن تاسف استفاده میشود .  مترادف با yes, it isاست که حالت تاسف رو هم نشون میده . معنیش میشه: بله همین طوره (متاسفانه)

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط سلطانی (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 584 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 543 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 736 بازدید
...