0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (30 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط

Certain studies benefited from using the
broader set of capabilities of smartphones; for example, some
researchers additionally exploited the proximity sensor and light
sensor to allow recognition of a measurement’s context, e.g., the
distance between a smartphone and the individual’s body, and
changes between in-pocket and out-of-pocket locations based on
changes in illumination

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
در این متن، in pocket به معنی در دسترس و out of pocket به معنای خارج از دسترس یا دور از دسترس می باشد.

محل های در دسترس و خارج از دسترسی

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 556 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 923 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در علم و دانش توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
...