کاربر "mp"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: ایران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mp"

امتیاز: 6,987 امتیاز (رتبه #5)
سوال ها: 518 (254 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mp ›
جواب ها: 283 (70 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mp ›
نظرها: 172
رأی های داده شده: 234 سوال, 630 جواب
رأی های داده شده: 843 رأی مثبت, 21 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 760 رأی مثبت, 8 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mp"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.914,906 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29731 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11292 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,043 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18452 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,288 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,582 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,054 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.7712,404 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27713 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3804 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,161 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 17.6346,301 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32835 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.213,382 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.832,309 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37966 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.957,780 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.1114,938 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.26,940 بازدید
...