+2 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)

در جمله زیر معنی makes sense چیست؟

This approach makes more sense than that approach

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
makes sense به معنی قابل قبول و منطقی است و معنی جمله اینه : "این رهیافت نسبت به اون یکی قابل قبول تر/ منطقی تر است"

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 766 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 570 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط سلطانی (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 620 بازدید
...