0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (887 امتیاز)

در جمله زیر معنی siblings چیست؟ مگر معنی sibling نمی شود خواهر یا برادر !

siblings of highlighted parts

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
کلمه sibling صرفا مفهوم خواهر و برادر را نمی ده بلکه هر چیزی که یک یا دو ریشه مشترک باشد نیز از این واژه می تواند استفاده نماید که در دنیای انسانها خواهر برادر تلقی می شود

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 329 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط سلطانی (1.0هزار امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 725 بازدید
...