+2 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (217 امتیاز)
معادل فارسی اصطلاح cut my legs and call me shorty چیست؟
مربوط به این پاسخ: معنی اصطلاح like fun چیست؟
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
فکرکنم یعنی نذاشتی حرفمو بزنم
و مرا از اون موضوع حذف کردی

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
تو گفتی و منم باور کردم
قبل توسط (0 امتیاز)
کاملا صحیح

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 479 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 757 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 840 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 915 بازدید
...