+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (690 امتیاز)

اصطلاح for great good چه معنایی دارد؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
For Greater Good

یعنی : بخاطر یه هدف والاتر ... بخاطر یه موضوع مهمتر
+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
very very good : خیلی خیلی خوب

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 906 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 398 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 748 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 831 بازدید
...