کاربر "hldv"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 760 امتیاز (رتبه #36)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 10 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07142 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39779 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19456 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,472 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22461 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33831 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33778 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,248 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,002 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07167 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.954,682 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07166 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22522 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24607 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17433 بازدید
...