کاربر "hldv"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 762 امتیاز (رتبه #35)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 9 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08108 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18344 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36695 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28492 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34644 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08139 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.023,674 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07135 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23415 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25486 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15290 بازدید
...