کاربر "hldv"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 762 امتیاز (رتبه #35)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 9 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08119 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37558 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18363 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,208 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22351 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36728 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3549 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38739 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07142 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.093,985 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07139 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23444 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26515 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16310 بازدید
...