کاربر "hldv"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 762 امتیاز (رتبه #34)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 9 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08103 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34460 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18332 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21301 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37682 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26444 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08136 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.983,479 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23401 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25468 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15271 بازدید
...