کاربر "engineer"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "engineer"

امتیاز: 643 امتیاز (رتبه #36)
سوال ها: 193 (67 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط engineer ›
جواب ها: 122 (14 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط engineer ›
نظرها: 22
رأی های داده شده: 6 سوال, 101 جواب
رأی های داده شده: 106 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 119 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "engineer"

0 رأی
1 جواب 10 بازدید
0 رأی
1 جواب 23 بازدید
0 رأی
1 جواب 19 بازدید
0 رأی
1 جواب 30 بازدید
0 رأی
1 جواب 28 بازدید
0 رأی
1 جواب 24 بازدید
...