0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (892 امتیاز)

اصطلاح Cross my heart چه معنایی داره؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

این اصطلاح که به صورت (cross my heart (and hope to die  می باشد به معنای:

به جون خودم قسم است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 682 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 635 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 758 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 841 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 917 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
...