0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)

سلام دوستان

یک معنی و معادل خوب برای sucks for you می‌گردم. لحن و ادبیات جمله هم رعایت بشهlaugh

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 744 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 656 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 501 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 668 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 908 بازدید
...