0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)

سلام دوستان

یک معنی و معادل خوب برای sucks for you می‌گردم. لحن و ادبیات جمله هم رعایت بشهlaugh

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 810 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 695 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 541 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 745 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 941 بازدید
...