+3 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (922 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

من می خواهم بدانم معنی دقیق عبارت give off در فارسی چیست؟

 

3 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
بیرون دادن، تهیه و عرضه کردن

providing and supplying
+1 امتیاز
قبل توسط (281 امتیاز)

emit , exhale, give out,release

example : chemical changes that give off energy

قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
من معنی فارسی را می خواهم.
+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)
Give of یعنی بیرون دادن به مثال توجه کنیدپاسخ دقیق معلومه That fire is giving off alot of smoke.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 988 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 5.4هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 906 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 391 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 727 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 652 بازدید
...