0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (37 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
معنی you are out of your mind در انگلیسی چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (690 امتیاز)

به معنای دیوانه شدن است، که هم در مواقعی استفاده میشه که از ناراحتی، اضطراب و عصبانیت نتوانید نرمال رفتار کنید و هم زمانی که رفتاری نامعقول مثل خرید یک چیز کم ارزش با قیمت بالا انجام میدیم.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 5.5هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.4هزار بازدید
...