کاربر "hengameh"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hengameh"

امتیاز: 281 امتیاز (رتبه #75)
سوال ها: 5 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hengameh ›
جواب ها: 9 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hengameh ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 6 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hengameh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0383 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08198 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07193 بازدید
+3 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 2.336,058 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08201 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,453 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1257 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06153 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,701 بازدید
...