کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 912 امتیاز (رتبه #31)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 58 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 38 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 258 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 232 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54304 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41385 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.911,970 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27281 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18198 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18294 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26426 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18355 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14287 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13257 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72,403 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34950 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.194,990 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33763 بازدید
...