کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 877 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 263 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 53 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 229 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69589 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14127 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.861,992 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42701 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.494,075 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51602 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.484,370 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5650 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12292 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37515 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33463 بازدید
...