کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 862 امتیاز (رتبه #31)
سوال ها: 263 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 52 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 226 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45221 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69551 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22178 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14117 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.871,955 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43694 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.624,013 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53594 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.64,312 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49613 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12289 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39510 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33444 بازدید
...