کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 10 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 922 امتیاز (رتبه #31)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 58 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 38 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 258 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 234 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6408 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43448 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.832,103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29346 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19233 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18308 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25444 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19395 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14303 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.732,592 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.361,036 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.135,116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33793 بازدید
...