کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 827 امتیاز (رتبه #33)
سوال ها: 261 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 52 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 220 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2527 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3198 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2172 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1966 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.931,649 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48548 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.112,576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72470 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.443,182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4309 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1188 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47396 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33280 بازدید
...