کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 847 امتیاز (رتبه #33)
سوال ها: 263 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 52 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 224 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67412 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1596 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.891,844 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46653 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.973,682 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58549 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.933,990 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47499 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12254 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42483 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34387 بازدید
...