+3 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (892 امتیاز)
اصطلاح Don't panic در زبان انگلیسی چه معنی دارد؟

2 پاسخ

+5 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
panic بیشتر به معنی ترس و وحشت  میباشد پس قاعدتا معنی Don't panic نترس یا گاها عصبی نشو معنی میده
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)
+1
یه مثال:
don't panic, your father is improving
نگران نباش! حال‌ پدرت‌ رو به‌ بهبودى است‌.‏
+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)
میتونه به معنی زجر کشیدن هم باشه یعنی - زجر نکش یا خودتو عذاب نده

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 757 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 840 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 915 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 680 بازدید
...