کاربر "master"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "master"

امتیاز: 37 امتیاز (رتبه #262)
سوال ها: 5 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط master ›
جواب ها: 2 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط master ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "master"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37104 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.58459 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.92257 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51142 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2466 بازدید
...