0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (505 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
معنی Are you lost  چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
به معنی : گم شدی؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
سوال شده 4 سال قبل در علم و دانش توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 397 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 583 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 666 بازدید
...