0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (37 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
معنی i wont let you down چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (690 امتیاز)

معنایی شبیه به این؛ " تو را مایوس نخواهم کرد."

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 2.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 630 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 709 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 672 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 359 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 5.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 477 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
...