+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

در بسیاری از متون انگلیسی با جملاتی مواجه میشویم که فاعل جمله فعل های ing دار یا ed دار(شکل سوم فعل) است جملاتی با این فرمت را چطوری ترجمه میکنن؟

مثلا معنی جمله زیر چی میشه؟

If measured by the number of Web services that use it

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.2هزار امتیاز)

فکر می کنم منظور شما از کلمه فاعل، فعل بوده است.

معنی : اگر توسط تعداد وب سرویس هایی که از آن استفاده می کنند سنجیده بشود/شده باشد.

"بشود" یا "شده باشد" بر اساس فعل جمله قبلی معلوم می شود.

این کلمه gets measured یا has been measured بوده است.

 

سوالات مشابه

+2 امتیاز
4 پاسخ 32.1هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 459 بازدید
...