0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (230 امتیاز)

در کاربرد کلمه ی would rather و prefer در جمله از نظر گرامری چه فرقی هست؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 809 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 31.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
...