+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (843 امتیاز)
trivial در جمله For trivial usages چه معنی دارد؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (596 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
چیزهای بی اهمیت و ناچیز
0 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
trival معانی چندی دارد مثلا بدیهی،کم اهمیت وناچیز،مبتذل،جزئی

باتوجه به عبارتی که در آن به کار رفته از نظر من مفهوم"جزئی" بهتره

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 339 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 331 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 979 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط ali 7070 (449 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 738 بازدید
...