کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 556 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 41 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 10 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 46 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.5338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.3637 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 8.757,656 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65579 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.551,439 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49581 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.392,477 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,038 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16291 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.314,193 بازدید
...