کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 596 امتیاز (رتبه #43)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 41 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 9 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 50 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24360 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28429 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 9.0821,567 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.942,242 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.243,010 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37998 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.13,629 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.361,263 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17545 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.9413,039 بازدید
...