+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)

در جمله "Do this with minimum fuss" کلمه fuss چه معنی دارد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
معنی عبارت انجام کار با حداقل سرو صدا است.(بدون اعتراض و نق زدن)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 763 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 654 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6.5هزار بازدید
...