کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.159 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19109 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16265 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32187 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.157 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44254 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0844 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0955 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36680 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45894 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45931 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53511 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 11,036 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59639 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16172 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11129 بازدید
...