کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 449 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0868 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15122 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17327 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29239 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0973 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38317 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0755 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0867 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35744 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45989 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,432 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56677 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.011,291 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51683 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16217 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11148 بازدید
...