کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #51)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2184 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15223 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36144 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5198 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0832 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1147 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38641 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45796 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37702 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52408 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.94800 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66600 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1197 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2188 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11111 بازدید
...