کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0961 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17112 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16278 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3205 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0958 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41278 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0747 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0856 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36704 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45922 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53562 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.991,118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55653 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1113 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11134 بازدید
...