کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 449 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0870 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15134 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18371 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27252 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0875 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37339 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0659 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0771 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38831 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.451,028 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,585 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57740 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.991,358 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49692 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16227 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15219 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11166 بازدید
...