کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #50)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 471
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7818 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 125 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12131 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9223 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8446 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6817 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3220 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42554 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28423 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55260 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76404 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1788 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1161 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23138 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1164 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.91,146 بازدید
...