کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #51)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1446 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2273 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14207 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1241 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0929 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1243 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39630 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44762 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34614 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53375 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.93729 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1191 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12104 بازدید
...