کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #50)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 471
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2927 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3836 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12139 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4745 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8783 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2221 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2331 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41567 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36538 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29454 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39188 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.77420 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.78467 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1698 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1172 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.891,277 بازدید
...