کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #51)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 471
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1643 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2570 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14198 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41114 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1541 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61168 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1341 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4621 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45742 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32567 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55362 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.94687 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73572 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1188 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1299 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.761,503 بازدید
...