کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 449 امتیاز (رتبه #50)
سوال ها: 74 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 469
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3811 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43539 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34460 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27394 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47197 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.78371 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1677 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1255 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1157 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.881,030 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23144 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16248 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48631 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0869 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0552 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59746 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0664 بازدید
...