کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 449 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1159 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19312 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27735 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23380 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33551 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12204 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09152 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,272 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,314 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.722,281 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,311 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.382,922 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38820 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18390 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11243 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13298 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15325 بازدید
...