کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 481 امتیاز (رتبه #44)
سوال ها: 311 (19 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 469
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9849 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1291 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5869 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.12194 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.351 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2544 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2763 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1739 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1228 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0820 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0615 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.64651 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61163 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2682 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1652 بازدید
...