کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 449 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0784 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14162 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2455 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25287 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35410 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0784 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0893 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39954 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,812 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59912 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.941,517 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44728 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17279 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1162 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12204 بازدید
...