کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 449 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08108 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15209 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22552 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22313 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32451 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09121 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,064 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,219 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,980 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,113 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.142,117 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17328 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1191 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13250 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12238 بازدید
...