کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #51)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 471
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1934 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.354 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13164 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4379 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1934 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69126 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1323 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1636 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41598 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41641 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29483 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51288 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96608 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76519 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1280 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1183 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.861,418 بازدید
...