کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 454 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0965 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16121 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16304 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3222 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0964 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4300 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0752 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0859 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35716 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45956 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,285 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55625 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.011,208 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54673 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16195 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1125 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11141 بازدید
...