کاربر "ali 7070"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali 7070"

امتیاز: 449 امتیاز (رتبه #52)
سوال ها: 80 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ali 7070 ›
جواب ها: 35تمام جواب های ارائه شده توسط ali 7070 ›
نظرها: 472
رأی های داده شده: 0 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 88 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali 7070"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0775 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14152 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19418 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26279 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0890 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37387 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0772 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0885 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39918 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,075 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,758 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59850 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.971,469 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46714 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17263 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1155 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14231 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12188 بازدید
...