0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (690 امتیاز)

اصطلاح get out of my hair چه معنایی دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (0 امتیاز)
شاید در ظاهر همون دست از موهای من بکش باشه... اما معنی صحیح همون دست از سر من برداره

.

.

.

کاری به کار من نداشته باش _ دست از سرم بردار

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 682 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 635 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 758 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 841 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 917 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
...