0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

تفاوت in charge of و work for در دو جمله زیر چیست؟

I am in charge of a company.

I work for a company.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

in charge of  مفهوم مسئولیت را دربر دارد مثلا در جمله زیر مفهوم مسئولیت فرد را بیان می کند

director general : the person in charge of a large organization

اما کلمه work مفهوم اشتغال را به همراه دارد

a man: who works for a particular company

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ 436 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 874 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 503 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 996 بازدید
...