0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

تفاوت in charge of و work for در دو جمله زیر چیست؟

I am in charge of a company.

I work for a company.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

in charge of  مفهوم مسئولیت را دربر دارد مثلا در جمله زیر مفهوم مسئولیت فرد را بیان می کند

director general : the person in charge of a large organization

اما کلمه work مفهوم اشتغال را به همراه دارد

a man: who works for a particular company

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.9هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 487 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 913 بازدید
...