+2 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.3هزار امتیاز)

کم غذایی به انگیسی چجوری بیان میشه؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

آدم کم غذا( کم خوراک) = a light eater

من این اصطلاح رو هم دیدم : "she just "eats like a bird

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 484 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 19.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 49.1هزار بازدید
...