0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.3هزار امتیاز)

اگر بخواعیم به کسی بگوییم سلام من را به دیگری برسان چه عبارت اتگلیسی استفاده می شود؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (45 امتیاز)

برای سلام رساندن می‌توانید از عبارت: "say hello to..." استفاده کنید.

همچنین می‌توانید سوالات زبانی خود را اینجا مطرح کنید تا پاسخهای تخصصی بگیرید.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 19.0هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 388 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 484 بازدید
...